منع تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح در شهرهای قرمز اعمال می‌شد و از امروز برای شهرهای نارنجی هم اعمال می‌شود.

به گزارش ندای گیلان،سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از تصویب منع تردد شبانه برای شهرهای نارنجی خبر داد.

منع تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح در شهرهای قرمز اعمال می‌شد و از امروز برای شهرهای نارنجی هم اعمال می‌شود.

در ۲۷۸ شهری که نارنجی هم هستند منع تردد انجام می‌شود.

با توجه به نارنجی و قرمز بودن کل شهرستان های گیلان ستاد استانی کرونا باید این مصوبه را برای همه شهرستان های استان اعلام کند اما با توجه به تغییر مصوبه ستاد کشوری در خصوص تعطیلی کامل ادارات احتمال تغییر این مصوبه برای استان نیز وجود دارد.