در این عملیات تعداد 250 راس دام بزرگ و 4900 متر مربع جایگاه دام بر علیه اکتوپارازیت ها سمپاشی شدند.

به گزارش ندای گیلان،مهندس مرتضایی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تالش گفت: در راستای پیشگیری از وقوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و حذف ناقلین ویروس عامل بیماری که توسط انگل های خارجی بدن دام از جمله کنه های سخت بخصوص کنه هیالوما انتقال می یابد، این شبکه در تاریخ شنبه 96/03/27 طبق برنامه ریزی قبلی بعمل آماده و هماهنگی با دامداران روستا، اقدام به سمپاشی جایگاه دام و دامهای روستای جماکوه از توابع بخش مرکزی شهرستان تالش کرد.
وی افزود: در این عملیات تعداد 250 راس دام بزرگ و 4900 متر مربع جایگاه دام بر علیه اکتوپارازیت ها سمپاشی شدند.
مرتضایی گفت: تب هموراژیک کریمه کنگو بیماری بسیار خطرناک و مشترک بین انسان و دام است که توسط انگلهای خارجی(کنه) بدن دام منتقل می شود و در صورت وقوع منجر به تلفات در جوامع بشری خواهد شد، لذا سمپاشی دام و جایگاه دام یکی از راههای پیشگیری از بروز این بیماری است.