شوراها اکنون باید به آن پختگی برسند که مشورت پذیری از نخبگان شهری را سرلوحه خود قرار داده و با وحدت میان اعضای شورا به دنبال پیشرفت و توسعه شهر خود باشند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،شاید هنوز هم ترجمه درستی از کار شورایی وجود ندارد، اینکه شورا چیست و اساساً برای چه چیزی عده‌ای از منتخبین مردم در یک شهر دورهم جمع می‌شوند تا با قانون‌گذاری مسیر توسعه شهر و روستای خود را مشخص نمایند.

شوراها اکنون باید به آن پختگی برسند که مشورت پذیری از نخبگان شهری را سرلوحه خود قرار داده و با وحدت میان اعضای شورا به دنبال پیشرفت و توسعه شهر خود باشند.

شورای شهر رشت در سالیان اخیر به علت عدم وحدت و مشورت پذیری از نخبگان شهر رشت و استان گیلان همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده است، برای مثال در شورای چهارم و پنجم شهر رشت این عدم وحدت به‌شدت قابل‌لمس بوده و همواره میان اعضای شورا بر سر مسائل مختلف از انتخاب هیئت‌رئیسه تا انتخاب، استیضاح و عزل شهرداران چالش‌های جدی به وجود آمده است.

امروز زمان آن است که اعضای شورای شهر رشت به مردم صادقانه بگویند که آیا به دنبال مشورت پذیری از نخبگان شهر و استان هستند یا خیر؟ آیا به دنبال ایجاد تنش و چالش در شورا خواهند بود یا به دنبال ایجاد وحدت و کار برای شهر رشت؟ قطعاً این موضوع در انتخاب مردم تأثیر مستقیم خواهد گذاشت و از سوی دیگر باید به این وعده پایبند بود و از عمل کردن به آن سرباز نزد.

سجاد علیپور