مسعود الماسی به عنوان سرپرست جهادکشاورزی گیلان منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان،با حکم وزیر جهاد کشاورزی ، مسعود الماسی به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی گیلان منصوب شد.
مسعود الماسی پیش ازاین ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گیلان بود.

در پایان از زحمات ۲۱ ماهه علی درجانی رئیس پیشین جهادکشاورزی گیلان قدر دانی شد.