حجت الاسلام حسین نوری با بیان اینکه مردم کل کشور در راه پیمایی فتنه ۸۸ طوفان ولایتمداری را نشان دادند اظهار کرد:این اقدام مردم کشور و انقلاب را برای همیشه واکسینه کرد.

حجت الاسلام حسین نوری درگفت وگو باخبرنگار ندای گیلان از تالش با بیان اینکه مردم کل کشور در راه پیمایی فتنه ۸۸ طوفان ولایتمداری را نشان دادند اظهار کرد:این اقدام مردم کشور و انقلاب را برای همیشه واکسینه کرد.

نوری با بیان اینکه مردم شهرستان تالش و گیلان یک روز قبل تر از سراسر ایران به صحنه آمدند گفت:  این نشان ازبصیرت ولایتمداری وبروزبودن مردم شهرستان تالش و گیلان است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اردبیل بیان داشت: ما فتنه ۸۸ راوقتی نگاه میکنیم ۳لایه رامی بینیم لایه اول عناصر خارجی،یک عده که فکرمیکردند رای ان ها دزدیده وتقلبی درانتخابات شده است و همچنین یک عده که متاسفانه ازسران فتنه بودند.

وی با بیان اینکه سران فتنه حجمه عظیمی را برعلیه نظام به وجود آوردند گفت:صدمات وجنایاتی که این ها به انقلاب اسلامی ونسبت به ولایت روا داشتندگناه نابخشودنی است.