رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر مرتضی رهبر طارمسری - عضو هیات علمی دانشگاه را به عنوان سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب کرد.

به گزارش ندای گیلان،دکتر ارسلان سالاری. رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر مرتضی رهبر طارمسری – عضو هیات علمی دانشگاه را به عنوان سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب کرد.

 گفتنی است؛ دکتر مرتضی رهبر طارمسری – عضو هیات علمی دانشگاه رئیس مرکز آموزش درمانی رازی، معاونت درمان دانشگاه ، رئیس واحد پردیس بین الملل انزلی و مدیرکل پزشکی قانونی را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

پیش از این، دکتر بهرام نادری نبی عهده دار این مسوولیت بود.