عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس گفت:به دنبال این بودیم که سامانه و طرح جامع مالیاتی در کشور عملیاتی شود تا از این طریق مالیات گریزی کاهش پیدا کند

 به گزارش نداي گيلان: ابوذر ندیمی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس گفت:در رابطه با اصلاح موادی از قانون مالیا‌ت های مستقیم یکی از مهم ترین اهداف مجلس به روز کردن بسیاری از ارقام و احکام گذشته بود. همچنین به دنبال این بودیم که سامانه و طرح جامع مالیاتی در کشور عملیاتی شود تا از این طریق مالیات گریزی کاهش پیدا کند زیرا در اصلاحیه جدید همه معاملات و فعالیات‌های اقتصادی باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع داده شود. ندیمی افزود: اصلاحیه جدید به شفافیت اقتصادی و شناخت جامعه هدف می‌انجامد زیرا تعاملات فی مابین سازمان امور مالیاتی با سایر سازمان‌های درگیر، آشکار شده و زمینه برای برخورد با کسانی که کتمان حقیقت می‌کنند، مهیا می‌شود. این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس هستیم زیرا دوره آزمایشی آن به پایان رسیده و مجلس نیز قصد تمدید دوره آزمایشی را ندارد. ما در کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود مالیات بر مصرف است، در نتیجه تصمیم داریم نام آنرا عوض کنیم و از مالیات بر ارزش افزوده به “مالیات بر مصرف” تغییر دهیم. در حال حاضر دو تخلف صورت می‌گیرد. برخی فعالان اقتصادی این مالیات را از خریدار اخذ می‌کنند و به دولت نمی‌پردازند و یا دولت آنرا اخذ می‌کند و به ارگان‌های مربوطه پرداخت نمی‌کند. برای آن که جلوی این قبیل تخلفات گرفته شود، کمیسیون اقتصادی معتقد است مالیات بر مصرف فقط یکبار باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود و چیزی از حلقه‌های میانی گرفته نشود. ندیمی گفت: از این طریق هم جلوی فساد و تخلف را می گیریم و هم از گرانی جلوگیری می‌شود. اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی با نگاه کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف است و در این خصوص به کاهش درآمد دولت اشاره می‌کند. در حالی که دولت باید هزینه‌هایش را کاهش بدهد، نه این که برای جبران هزینه‌هایش، این هزینه را به جامعه منتقل کند.