عده ای از شهروندان ماسالی در اعتراض به چاله های موجود در سطح آسفالت خیابان های شهر، دست به اقدامی عجیب زدند.

به گزارش ندای گیلان،عده ای از شهروندان ماسالی در اعتراض به چاله های آسفالت شهری ماسال، اقدام به کاشت نهال در این چاله ها نمودند.

تصاویر زیر مربوط به خیابان ولیعصر (عج) و خیابان انقلاب در ماسال است.

درخت در دست انداز (1) درخت در دست انداز (2)

ماسال نیوز