مقام مسئول در تعزیرات حکومتی گیلان از کشف و ضبط هفت دستگاه خودرو احتکار شده در حیاط یک منزل مسکونی در رشت خبر داد.

به گزارش ندای گیلان،مهدی تاک در گفتگویی با اشاره به بازرسی از حیاط یک منزل مسکونی در رشت هفت دستگاه خودرو کشف شد، اظهار کرد: نگهداری این تعداد خودرو به منزله احتکار محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون این خودروها توقیف و به پارکینگ انتظامی برای تعیین تکلیف منتقل شد، افزود: در صورت احراز تخلف، مختلف باید ۱۰ درصد ارزش کل خودروها را در حق دولت جریمه پرداخت کند.

قاضی تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به فروش خودروها به قیمت کارخانه، گفت: رصد و پایش این موضوع در سطح شهر ادامه دارد و در صورت گزارش چنین مواردی حتماً پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.

تاک همچنین با هشدار به احتکار کنندگان احتمالی خودرو، گفت: در صورت مشاهده نگهداری تعداد بالای خودرو در انبار یا پارکینگ این موضوع به منزله احتکار محسوب شده و با متخلفان برخورد و خودروها نیز توقیف خواهد شد.

مهر