گروهی از دختران جوان در اقدامی پرده از تجاوز یک استاد معروف کنکور برداشته اند و آموزش و پرورش نیز پیگیر ماجرا شده است .

به گزارش ندای گیلان،گروهی از دانش آموزان دختر مدرسه معروفی در شمال تهران که فارغ التحصیل شده و حتی به دانشگاه راه یافته اند در توئیت های همزمان ادعاهای تکاندهنده ای مطرح کردند که نشان از آزارهایشان توسط یک استاد معروف مرد داشت.

این دختران با ذکر اسم و نشان دقیق استادشان و انتشار عکس او از اقداماتش ابراز ناراحتی کردند و البته اقرار کرده اند خودشان فریب خورده اند و حتی برخی از آزارهای دیگر اساتیدشان پرده برداشتند اما اسمی ذکر نکردند جز اسم این استاد معروف که دکتر هم است.

بعد از این اقدام همزمان مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است که همه دختران باز همزمان با انتشار توئیت هایی به عذرخواهی از این استاد پرداخته و خواستار رفع کینه و ناراحتی شده اند تا جاییکه یکی از دختران با این نوشته که من دانشجو هستم و تابع همه قوانین می باشم این تصور را به وجود آورده است که این دختران بعد از افشاگری تحت شرایط خاصی عذرخواهی کرده اند.

آموزش و پرورش پیگیر است

 

میرزاخانی  سرپرست معاونت رسانه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش ایران در این خصوص گفت: در جریان هستیم و در قالب تیمی به بررسی موضوع و پیگیری آن دست زده ایم.

بنابه این گزارش، هنوز مشخص نیست شکایتی در دستگاه قضایی صورت گرفته باشد اما آموزش و پرورش در حال پیگیری است .

منبع:رکنا