عضو شورای شهر رشت با تاکید بر لزوم ساماندهی دست فروشان مرکز شهر خاطرنشان کرد:تنها راه حل این مشکل ،بکار گیری قطعه زمین بزرگی است که بتوانیم آن را را به سامان دهی دست فروشان اختصاص دهیم

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،رضا رسولی در جلسه علنی شورا ضمن خیر مقدم به اعضای شورا و اصحاب رسانه اظهار داشت:طرح های ارائه شده با اهمیت کافی بررسی نمی شود و تقاضا دارم این طرح ها با سرعت بیشتری در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند.
وی عنوان کرد: حمایت در حوزه ترافیک برای بافت مرکزی امری بسیار مهم است که نیاز به توجه بیشتری دارد.
رسولی با اشاره به ساماندهی دست فروشان مرکز شهر خاطرنشان کرد:تنها راه ،بکار گیری قطعه زمین بزرگی است که بتوانیم مکان مورد نظر را به سامان دهی دست فروشان اختصاص دهیم و امیدواریم بتوانیم قبل از سال نو این مشکل را مرتفع کنیم.