مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با اشاره به جلب مشارکت مردمی در مدیریت پسماند تاکید کرد: فرهنگ سازی از راه های مختلف، تنها راه مدیریت پسماند در استان گیلان است.

ندای گیلان:مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با اشاره به جلب مشارکت مردمی در مدیریت پسماند تاکید کرد: فرهنگ سازی از راه های مختلف، تنها راه مدیریت پسماند در استان گیلان است.

مرتضی عاطفی اظهار کرد: اصلی ترین هدف و برنامه سازمان مدیریت پسماند، فرهنگ سازی و آموزش است و هرچند آموزش چهره به چهره و مستقیم جزو ملزومات مدیریت پسماند محسوب می شود اما این روش به تنهایی کافی نبوده و در این راه باید از روشهای خلاقانه استفاده کرد.

وی افزود: باید تدابیری اتخاذ شود تا در تمام طول سال، برنامه های آموزشی و فرهنگی در شهر و استان اجرا شده تا فرهنگ مدیریت پسماند در بین مردم نهادینه شود.

عاطفی تاکید کرد: آموزش چهره به چهره تنها یکی از ابزارهای آموزشی است و برای رسیدن به نقطه ایده آل باید تمام ظرفیت های آموزشی در بحث مدیریت پسماند به کار گرفته شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری برنامه های مختلف آموزشی برای نهادینه کردن فرهنگ مدیریت پسماند تدارک دیده شده و با توجه به همراهی و همیاری اعضای شورای شهر، برای این بخش بودجه قابل توجهی در نظر گرفته شده تا بتوان با نگاه ویژه به مساله آموزش، هرچه بیشتر زباله ها و پسماند را در شهر رشت مدیریت کرد.