از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، 573 تن چای به ارزش اقتصادی 19 میلیارد ریال در 16 فقره گواهینامه به کشورهای دیگر صادر شده است

به گزارش ندای گیلان،مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان از صادرات افزون بر 570 تن چای از استان به خارج از کشور از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه خبر داد.

محمدعلی یوسفی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، 573 تن چای به ارزش اقتصادی 19 میلیارد ریال در 16 فقره گواهینامه به کشورهای دیگر صادر شده است.
وی اظهار کرد: در مجموع تعداد 290 فقره گواهینامه صادراتی برای بیش از 13هزار تن محصولات مشمول استاندارد شامل خرما، کشمش و چای به ارزش اقتصادی 327 میلیارد ریال به مقصد کشورهای روسیه، آذربایجان، اندونزی، مالزی، ازبکستان، آلمان، ترکیه، امارات عربی متحده و هندوستان صادر شده است.
وی تصریح کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد 25 درصد افزایش ، از نظر وزن یک درصد کاهش و از نظر ارزش 14 درصد کاهش داشته است.
به گفته یوسفی، در همین مدت تعداد 234 اظهارنامه تعیین تعرفه صادراتی نیز صادر شد.
وی اظهار کرد: در این مدت، دو هزار و 255 اظهارنامه واردات اجباری برای بیش از 1.7 میلیون تن کالا مورد ارزیابی انطباق قرارگرفت که در مقایسه با سال قبل، در همین مدت از نظر تعداد 45 درصد و از نظر وزن چهار درصد افزایش داشته است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان تصریح کرد: همچنین 452 اظهارنامه تعیین تعرفه با آزمون 457 نمونه برای 193هزار و 824 تن کالا مورد بررسی قرار گرفت.