طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی، شهرام مومنی، عضو هیئت رئیسه انجمن آتش نشانان شد.

به گزارش ندای گیلان،طی حکمی از سوی افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی و بنابر پیشنهاد رئیس انجمن، شهرام مومنی عضو هیئت رئیسه انجمن آتش نشانان شد.