مرد جوانی که دوستش را در منزل خود به قتل رسانده بود از رابطه شیطانی همسرش با مقتول پرده برداشت…

به گزارش سرویس حوادث ندای گیلان، نیمه شب دوازدهم مهرماه سال 95 جنازه طناب پیچ یک مرد جوان در حاشیه شهرری پیدا شد. شواهد نشان می داد این مرد در محل دیگری کشته و نیمه شب جنازه اش به حاشیه خیابان منتقل شده است. پلیس  به تحقیق پرداخت و دریافت جنازه متعلق به یک مرد 32ساله به نام آرش است. با شناسایی هویت قربانی تحقیق ها وارد مرحله تازه ای شد. پلیس به بررسی فهرست مکالمات تلفنی قربانی پرداخت و نخستین سرنخ را به دست آورد. شواهد نشان می داد آرش آخرین بار با زن جوانی به نام سودا به که همسر دوست صمیمی اش بود تماس داشته است. به این ترتیب سودابه 24ساله بازداشت شد. این زن سعی داشت با دروغگویی هایش پلیس را گمراه کند اما در ادامه بازجویی ها لب به اعتراف گشود و از جنایتی که همسرش به نام پیام رقم زده بود پرده برداشت. پیام همزمان با جنایت  به مکان نامعلومی گریخته بود که بیست و پنجم مهرماه در شمال کشور ردیابی و دستگیر شد.

وی در بازجویی ها گفت: آرش دوست صمیمی ام بود. ما با هم همکار و شریک بودیم. به همین خاطر گاهی اوقات آرش شبها به خانه مان می آمد.مدتی پیش به رابطه پنهانی دوست صمیمی ام و همسرم پی بردم. وقتی پیامک های رد و بدل شده بین آنها را دیدم همسرم را تهدید به مرگ کردم. سودابه هم قبول کرد آرش را به بهانه قلیان کشیدن به خانه مان دعوت کند. آرش به خانه مان آمده بود که با آجر به سرش زدم و دست و پایش را بستم. من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم او را با روسری همسرم خفه کردم. من و همسرم شبانه جنازه را به حاشیه شهرری بردیم و رها کردیم.می خواستم همسرم را هم طلاق دهم که پلیس به ماجرا پی برد.به دنبال بازسازی صحنه جرم  برای این زوج کیفرخواست صادرو پرونده شان به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد . قرار است آنها به زودی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک محاکمه شوند. این در حالی است که پدر و مادر قربانی ادعا می کنند آرش قربانی اختلاف حساب مالی با پیام شده و برای پیام و همسرش اشد مجازات خواسته اند