طی حکمی از سوی قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان ، بهروز آژ ، رییس اداره محیط زبست رودبار شد .

به گزارش ندای گیلان از رودبار، با حضور  معاون نظارت و پایش ورییس اداره مدیریت منابع و برنامه ریزی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و درمحل دفتر فرمانداری شهرستان رودبار ،  بهروز آژ ،  به عنوان رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان معرفی شد.

آژ پیش از این کارشناس و معاون اداره و مدتی هم سرپرست اداره محیط زیست این شهرستان بود.