دکتر قبادی با بیان اینکه 25 هزار بیمار نیازمند در لیست انتظار حضور دارند،تصریح کرد: روزانه 7 تا 10 نفر بدلیل عدم اهدای عضو جان خود را از دست می دهند

ندای گیلان،قائم مقام رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت در سمینار آموزشی پیوند عضو دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان که در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد با بیان اینکه 90 درصد بیماران نیازمند به پیوند عضو دارای مشکلات مادرزادی هستند اظهار کرد: به جز عضو کلیه که 2 درمان جایگزین مثل دیالیز و پیوند از فرد زنده را دارد مابقی نیازمندان به اعضا فقط زندگی‌شان در گرو پیوند عضو آن هم از طریق افرادی است که مرگ مغزی است.

قائم مقام رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت با بیان اینکه 25 هزار بیمار نیازمند در لیست انتظار حضور دارند،تصریح کرد: روزانه 7 تا 10 نفر بدلیل عدم اهدای عضو جان خود را از دست می دهند.

دکتر قبادی از تشکیل شبکه فراهم آوری اهدای عضو با دستور وزیر خبر داد و ادامه داد: ایجاد عدالت برای مردم از اهداف تشکیل شبکه فراهم آوری اهدای عضو است.

دکتر قبادی با اشاره به اینکه 2میلیون و 700 نفر در ایران کارت اهدای عضو دارند یادآور شد: 38درصد خانواده هایی که اهدای عضو می کنند سرپرستان خانوار هستند.

قائم مقام رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت با بیان اینکه براساس آمارها سالانه 26هزار نفر بر اثر مرگ و میر تصادفات جاده ای جان خود را از دشت می دهند گفت: از این تعداد 5 تا 8 هزار مورد دچار مرگ مغزی می شوند که حداقل 3هزار نفر از این افراد امکان اهدای عضو دارند.

وی افزود: از 3هزار نفری که امکان اهدای عضو دارند؛ تنها 600 نفر پبوند شدند و امیدواریم این آمار گسترش یابد زیرا افراد بسیاری نیازمند پیوند هستند.

قبادی با بیان اینکه هر فرد مرگ مغزی می تواند یک تا هشت ارگان حیاتی خود مانند قلب، کبد، ریه، کلیه، لوزالمعده و رده را اهدا کند افزود: هر فرد می تواند هشت نفر را از مرگ حتمی نجات دهد و با اهدای یک تا 53 بافت خود، یک تا 53 نفر را از معلولیت برهاند.