از ۲۶ اسفند ماه تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب سد سفیدرود برای مصارف کشاورزی رهاسازی شده است.

به گزارش ندای گیلان، وحید خرمی  با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیارد و و ۱۰۴ میلیون متر مکعب آب پشت سد سفید رود ذخیره شده است، گفت: متوسط دبی ورودی به مخزن سد ۳۶۴ متر مکعب بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه متوسط دبی خروجی سد نیز ۳۷۰ متر مکعب بر ثانیه است، افزود: از ۲۶ اسفند ماه تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب رهاسازی شده است.

مدیر عامل  شرکت آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه ۱۷۲ هزار و هکتار از اراضی شالیزاری گیلان از آب سد سفید رود آبیاری می‌شود، گفت: رهاسازی آب سد سفیدرود تا پایان نشاکاری بدون نوبت بندی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به سر ریز شدن سد سفیدرود از شهروندان خواست با توجه به پر آب بودن رودخانه سفیدرود و سر ریز شدن سد و همچنین کانال‌های آبیاری از نزدیک شدن به حریم رودخانه و کانال‌های آبیاری جدا خودداری کنند.