خط انتقال آب آشامیدنی ۱۷ روستای شهرستان ماسال ترمیم شد.

به گزارش ندای گیلان،محمد کاظم ابراهیمی، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی ماسال امروز گفت: با مرمت خط انتقال آب ۱۷ روستای این شهرستان، اُفت فشار آب آشامیدنی ۲ هزار و ۸۰۰ مشترک این روستا‌ها رفع شده است

او افزود: برای رفع افت فشار آب آشامیدنی این روستاها، بیش از ۴۰ میلیون ریال برای ترمیم این لوله ۲۰۰ میلی متری هزینه شده است.