فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: بیش از ۲۰۰ هکتار از زمین‌های منابع طبیعی در گیلان از ابتدای امسال تاکنون از متصرفان پس گرفته شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: بیش از ۲۰۰ هکتار از زمین‌های منابع طبیعی در گیلان از ابتدای امسال تاکنون از متصرفان پس گرفته شد. از رشت،فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: امسال ۲۱۰ هکتار از زمین‌های ملی این استان از متصرفان پس گرفته شد.

سرهنگ محمد قربانی لرد افزود : این میزان از زمین‌های منابع طبیعی گیلان در قالب ۷۸۵ فقره پرونده رفع تصرف شد.

وی با اشاره به برنامه و اقدامات پیشگیرانه امسال این اداره کل در خصوص رفع تصرف زمین‌های ملی استان، گفت: ماموران یگان حفاظت امسال با جدیت از هرگونه تصرف جدید در اراضی ملی جلوگیری خواهند کرد.