در بحران‌ پاندمی کرونا ، مدیریت بحران رسانه بسیار کارساز بوده و توانست با برقراری یک گفتمان واحد والبته برتر نسبت به دیگر حوزه ها در امر مبارزه و پیشگیری ازاین ویروس تاحدقابل توجهی موفق و تاثیر گذارباشد.

ندای گیلان-یادداشت:بی شک امروزدر دنیا ، رسانه ها یکی از مهمترین ابزارهایی هستند که درارتقای سطح فرهنگ جامعه نقش بسیار حائز اهمیتی دارند. رسانه ها باتوجه به توانایی بالا در جذب مخاطب ودرشکل دادن افکارعمومی طیف وسیعی از مردم جامعه ، در بحران های مختلف طبیعی و چه غیر طبیعی نقش بسزایی در کنترل بحران‌در جامعه دارند.

در بحران‌ پاندمی کرونا ، مدیریت بحران رسانه بسیار کارساز بوده و توانست با برقراری یک گفتمان واحد والبته برتر نسبت به دیگر حوزه ها در امر مبارزه و پیشگیری ازاین ویروس تاحدقابل توجهی موفق و تاثیر گذارباشد.

در این بحران، رسانه ها علاوه بر اطلاع رسانی ، با معرفی شیوه های اثرگذار پیشگیری، معرفی راه های مقابله و تولید محتواهای متنوع ونشاط آور در ارتقا روحیه مردم وآسیب های روحی ناشی از روزهای قرنطینه وپروسه درمان این بیماری نقش غیر قابل انکاری دارند .
این روزها باحضور بیشتر مردم درمنازل بیش از هرزمان دیگری نیاز به دریافت اطلاعات و اخبار درست ومستند ازسوی رسانه ها احساس میشود .

ایجاد فضای مناسب در دوران بحران ، برعهده ها رسانه ها است تا ضمن اطلاع رسانی دقیق ، بستری مناسب برای کسب اطلاعات لازم ودقیق توسط شهروندان فراهم نمایند.

البته این روزها بمباران اخبار غیر مستند باهدف جذب مخاطب بسیار مشاهده میشود ولی باکمی توجه ودقت نظر به منابع خبر میتوان به صحت خبر دست یافت و به اخبار درست با منبع موثق دست یافت.

رشد فزاینده فناوری‌های ارتباطی سبب شده رسانه‌ها به ابزارهایی قدرتمند در جوامع بدل گردند که مدیریت جریان اطلاعات، تفکرات، احساسات و هیجانات را بر عهده دارند و این قدرت بلامنازع رسانه‌های جمعی باعث شده آنها مهمترین ابزار مدیریت بحران در جوامع گردند که می‌توانند از طریق ایجاد آمادگی هرچه بیشتر در جوامع و هشداردهی سریع و گسترده در هنگام بحران، از صدمات بحران‌ها بکاهند.

رسانه های فعال در فضای مجازی ، علاوه بر بهره گیری ازحداکثر ظرفیت خود در راستای مدیریت بحران کرونا دراین روزها ، اطلاع رسانی لازم و حفظ روحیه وآرامش مورد نیاز شهروندان را نیز برعهده گرفته و به نحو شایسته ای به انجام‌میرسانند.

خوشبختانه رسانه ها درفضای مجازی ، توانستند با استفاده از جاذبه ها و ظرفیتی که داشتند تهدید حاضر را به فرصت تبدیل کنند.

تا همدلی مردم فعال ترشده ورسانه های فعال در فضای مجازی نیز درجریان این همدلی ها نقش بسیار پررنگی داشتند.

  • نویسنده : نوشین میربلوک