راهپیمایی روز جهانی قدس امروز همزمان با سراسر کشور با حضور با شکوه مردم ماسال و شاندرمن برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان،راهپیمایی روز جهانی قدس امروز همزمان با سراسر کشور با حضور با شکوه مردم ماسال و شاندرمن برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان ماسال راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان ماسال