ندای گیلان:رئیس و اعضای هیئت فوتبال استان گیلان با حضور در دفتر ولی اله عظمتی با وی به گفتگو پرداختند

به گزارش ندای گیلان،رئیس و اعضای هیئت فوتبال استان گیلان با حضور در دفتر ولی اله عظمتی با وی به گفتگو پرداختند.

photo_2016-02-17_17-55-40 photo_2016-02-17_17-55-47 photo_2016-02-17_17-56-09