بازار امروز شاهد افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت دلار است که ۲۶,۴۰۰ (بیست و شش هزار و چهارصد) تومان رسید. طلا و سکه هم گران شدند.

عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر صعودی را نسبت به روز گذشته در پیش گرفتند.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۷ (یک هزار و هشتصد و نود و هفت ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۹۷ ۸ ۰.۳۹ ۰۶:۴۸
۱,۸۸۹ -۰.۱۷ ۲ روز پیش
۱,۸۹۲ ۱۳ ۰.۶۶ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۶۰,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۶۰,۳۰۰ ۸,۰۰۰ ۰.۶۸ ۱۱:۰۶
۱,۱۵۲,۳۰۰ -۴۷,۳۰۰ -۴.۱۱ روز قبل
۱,۱۹۹,۶۰۰ -۱۳,۸۰۰ -۱.۱۶ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۸۰۰ تومان افزایش، ۵۰۴,۹۰۰ (پانصد و چهار هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۴۰۰ (بیست و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶۰۰ ۱۳:۰۰
۲۵,۹۰۰ -۱,۰۰۰ -۳.۸۷ روز قبل
۲۶,۹۰۰ -۲۰۰ -۰.۷۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۵۱۶ (بیست و پنج هزار و پانصد و شانزده ) تومان رسید.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۷ درصدی، از ۳۰,۶۵۲ (سی هزار و ششصد و پنجاه و دو ) تومان به ۳۰,۷۰۷ (سی هزار و هفتصد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۷۰۷ ۵۵ ۰.۱۷ ۱۰:۰۰
۳۰,۶۵۲ -۱,۱۹۴ -۳.۹ روز قبل
۳۱,۸۴۶ -۲۳۴ -۰.۷۴ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۴,۲۶۰ (سی و چهار هزار و دویست و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۲۶۰ ۱۱۱ ۰.۳۲ ۱۰:۰۰
۳۴,۱۴۹ -۱,۳۴۵ -۳.۹۴ روز قبل
۳۵,۴۹۴ -۲۲۶ -۰.۶۴ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۶۰ تومان افزایش، ۷,۲۸۰ (هفت هزار و دویست و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۸۰ ۶۰ ۰.۸۲ ۱۱:۰۳
۷,۲۲۰ -۳۶۰ -۴.۹۹ روز قبل
۷,۵۸۰ ۱۵۹ ۲.۰۹ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با کاهش ۱.۰۲ درصدی، از ۳,۴۳۵ (سه هزار و چهارصد و سی و پنج ) تومان به ۳,۴۰۰ (سه هزار و چهارصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۵۱ تومان افزایش، ۱۹,۷۶۶ (نوزده هزار و هفتصد و شصت و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۹۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۲۱۰ (نوزده هزار و دویست و ده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱٫۶۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۶۱ ۱۱:۰۲
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۴.۹۲ روز قبل
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۵۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۱:۰۲
۶,۶۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۶.۰۷ روز قبل
۷,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۲.۸۶ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۴,۵۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۶۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.