با پیگیری محمدصادق حسنی ،دستور موافقت آغاز عملیات چهاربانده شدن محور ارتباطی سراوان-سنگر و کوچصفهان-لشت نشا به زیباکنار محقق شد.

به گزارش ندای گیلان، با پیگیری های نماینده لیست امید شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی، دستور  موافقت آغاز عملیات چهاربانده شدن محور ارتباطی سراوان-سنگر- کوچصفهان-لشت نشا به زیباکنار توسط شرکت زیرساخت و توسعه حمل و نقل کشور صادر شد.

این مسیرها که بسیار پر تردد بوده و در حال حاضر بدلیل دو بانده بودن جاده مشکلات و تصادفات متعددی در آنجا رخ داده یکی از خواسته های دیرینه مردم شهرستان رشت و بخصوص سنگر و کوچصفهان و لشت نشا بوده است که با پیگیری جدی و مطالبه مردم از نماینده اصلاح طلب شهرستان رشت و پیگیری های وی از طریق وازرت راه و شهرسازی دستور موافقت آن محقق گردید که عملیات اجرایی آن باید پس از تعیین پیمانکار توسط اداره کل راه و شهرسازی گیلان محقق شود.