جلسه مشترک هیات ورزشهای همگانی و سازمان بسیج ورزشکاران استان گیلان باحضور علیرضا زهری رییس هیات ورزشهای همگانی و سرهنگ حجت خرم رییس سازمان بسیج ورزشکاران استان در خصوص نقش بسیج در توسعه ورزش برگزارشد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،علیرضا زهری ،رییس هیات ورزشهای همگانی گیلان در این زمینه اظهار داشت:هیات همگانی استان در تلاش است تا از تمامی ظرفیت های استان در جهت ارتقاء سلامت جامعه استفاده کند.

وی گفت : هدف از ورزش های همگانی درواقع تشویق مردم به ورزش و اهمیت دادن به سلامتی جسم و روح است چون باتوجه به سبک زندگی های امروزی بخصوص آپارتمان نشینی و عدم تحرک،ایجاد انگیزه برای فعالیت جسمانی نقش بسیار مهمی در سلامتی اقشار مختلف جامعه دارد.

زهری افزود :سازمان بسیج ورزشکاران دراین راستا باحمایت از هیات ورزش های همگانی ،در گسترش فعالیت های این هیات سهم بسزایی داردو امیدواریم با برنامه ریزی و هماهنگی های ایجادشده دراین زمینه ،ورزشهای همگانی در تمامی شهرستانهای استان به بهترین نحو به فعالیت های خود ادامه دهد.

در ادامه،سرهنگ حجت خرم،رییس سازمان بسیج ورزشکاران استان گیلان ،گفت: سازمان بسیج ورزشکاران از برنامه ها و طرح هایی که درجهت ارتقا وبهبود سلامتی جامعه باشد ،اسقبال میکند.

وی بااشاره به اینکه سلامتی مهمترین اصل در هر جامعه ای است ،افزود مادراین راه همکاری های لازم با هیات ورزشهای همگانی را خواهیم داشت و از اهداف وبرنامه های هیات ورزش های همگانی در راستای ایجاد سطح کیفیت مطلوب سلامتی درجامعه حمایت میکنیم.