رئیس توسعه حل اختلاف استان گیلان از فصل خصومت ۳۸ ساله خانوادگی در شورای حل اختلاف حوزه قضایی بخش کرگانرود خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از تالش، حجت‌الاسلام میرمحمدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان در امور شوراها در زمینه چگونگی برقراری سازش در این پرونده اظهار داشت: به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ در اجرای ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، پرونده‌ای با موضوع تسلیم و تحویل مبیع مورد معامله یک قطعه زمین ۱۷۵۰ متری در منطقه لیسار حوزه قضایی بخش کرگانرود، با ارزش تقریبی بیش از ۲میلیارد تومان باهدف برقراری صلح و سازش توسط ریاست حوزه قضایی بخش کرگانرود به شورای حل اختلاف دهستان لیسار ارجاع شد.

وی افزود: این پرونده که اختلاف چندین‌ساله خانوادگی بوده، با کارِ گروهی مشترک شعبه صلحیِ دهستان لیسار و شعبه دوم شورای حل اختلاف کرگانرود با اعلام رضایت کامل طرفین منجربه سازش شد.

میرمحمدی ادامه داد: نظربه اینکه ۳۸ سال قبل خوانده (پدرشوهر خواهان) ملکی را به عنوان مَهریه به عروس خود داده و پس از گذشت چندین سال از تحویل ملک امتناع می‌کرد، خواهان با طرح چندین باره خواسته خود، با بی‌توجهی خوانده مواجه که این امر موجبات بروز اختلافات شدید درمیان اعضای خانواده شده بود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان گفت: سرانجام خوانده که پیرمرد ۸۲ساله بوده درجلسه دادرسی اعلام کرد که شورا را به عنوان مرجع رسیدگی به این اختلاف قبول داشته و خواهانِ حل قضیه با نظر و رأی شورا است.

وی تصریح کرد: با تلاش‌های اعضای پرتلاش و توانمند شورای حل اختلاف دهستان لیسار و شعبه دوم شورا و دعوت از معتمدین و بزرگان محل ومنسوبین و برگزاری جلسات متعدد، ضمن تحویل ملک واخذ رضایت شاکی، شرایط برای ادامه رفت وآمد و رفع خصومت دوخانواده مهیا شد.

میرمحمدی گفت: این امر موجب خوشحالی طرفین و اهالی محل شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ این پرونده با صلح و سازش مختومه و گزارش اصلاحی تنظیم شد.

در ادامه معاون قضایی ریئیس کل دادگستری استان گیلان، از تلاش اعضای شورای حل اختلاف و معتمدان در فصل خصومت و برقراری سازش قدردانی کرد.