با حضور فرماندار ماسال و مدیر کل جهاد کشارزی استان گیلان، حسن همتی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی ماسال معرفی شد.

به گزارش ندای گیلان از ماسال، در پی فوت مرحوم احمد پوردرویش مدیر سابق جهاد جهاد کشاورزی، حسن همتی پس از معارفه رسمی از سوی فرماندار و مدیرکل جهاد کشاورزی استان گیلان کار خود را به عنوان مدیر جهاد کشاورزی ماسال آغاز کرد.

شایان ذکر است حسن‌ همتی از کارشناسان سابق اداره جهاد کشاورزی ماسال است که مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شفت را در کارنامه مدیریتی خود دارد.