اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1441 هجری قمری و 1399 هجری شمسی به افق گیلان و رشت در این پست آمده است.

به گزارش ندای گیلان،اوقات شرعی ماه مبارک رمضان در شهر رشت به شرح زیر است:

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

 

اوقات شرعی رمضان  ۱۴۴۱ قمری  به افق رشت

روز تاریخ اذان صبح طلوع خورشید اذان ظهر غروب خورشید اذان مغرب نیمه شب شرعی
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۴۷ : ۳۵ ۰۶ : ۲۳ : ۱۷ ۱۳ : ۰۹ : ۳۰ ۱۹ : ۵۶ : ۲۰ ۲۰ : ۱۴ : ۴۸ ۰۰ : ۲۱ : ۰۹
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۴۵ : ۵۹ ۰۶ : ۲۲ : ۰۴ ۱۳ : ۰۹ : ۲۱ ۱۹ : ۵۷ : ۱۴ ۲۰ : ۱۵ : ۴۵ ۰۰ : ۲۰ : ۴۹
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۴۴ : ۲۵ ۰۶ : ۲۰ : ۵۱ ۱۳ : ۰۹ : ۱۲ ۱۹ : ۵۸ : ۰۸ ۲۰ : ۱۶ : ۴۲ ۰۰ : ۲۰ : ۲۹
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۴۲ : ۵۱ ۰۶ : ۱۹ : ۴۰ ۱۳ : ۰۹ : ۰۳ ۱۹ : ۵۹ : ۰۲ ۲۰ : ۱۷ : ۳۹ ۰۰ : ۲۰ : ۰۹
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۴۱ : ۱۷ ۰۶ : ۱۸ : ۲۹ ۱۳ : ۰۸ : ۵۵ ۱۹ : ۵۹ : ۵۶ ۲۰ : ۱۸ : ۳۶ ۰۰ : ۱۹ : ۵۰
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۹ : ۴۵ ۰۶ : ۱۷ : ۲۰ ۱۳ : ۰۸ : ۴۸ ۲۰ : ۰۰ : ۵۰ ۲۰ : ۱۹ : ۳۳ ۰۰ : ۱۹ : ۳۱
جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۸ : ۱۳ ۰۶ : ۱۶ : ۱۲ ۱۳ : ۰۸ : ۴۱ ۲۰ : ۰۱ : ۴۴ ۲۰ : ۲۰ : ۳۰ ۰۰ : ۱۹ : ۱۳
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۶ : ۴۳ ۰۶ : ۱۵ : ۰۵ ۱۳ : ۰۸ : ۳۴ ۲۰ : ۰۲ : ۳۸ ۲۰ : ۲۱ : ۲۷ ۰۰ : ۱۸ : ۵۵
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۵ : ۱۳ ۰۶ : ۱۳ : ۵۹ ۱۳ : ۰۸ : ۲۸ ۲۰ : ۰۳ : ۳۱ ۲۰ : ۲۲ : ۲۴ ۰۰ : ۱۸ : ۳۷
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۳ : ۴۴ ۰۶ : ۱۲ : ۵۴ ۱۳ : ۰۸ : ۲۳ ۲۰ : ۰۴ : ۲۵ ۲۰ : ۲۳ : ۲۱ ۰۰ : ۱۸ : ۲۰
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۲ : ۱۶ ۰۶ : ۱۱ : ۵۱ ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ ۲۰ : ۰۵ : ۱۹ ۲۰ : ۲۴ : ۱۷ ۰۰ : ۱۸ : ۰۴
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۰ : ۵۰ ۰۶ : ۱۰ : ۴۹ ۱۳ : ۰۸ : ۱۴ ۲۰ : ۰۶ : ۱۲ ۲۰ : ۲۵ : ۱۴ ۰۰ : ۱۷ : ۴۸
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۹ : ۲۴ ۰۶ : ۰۹ : ۴۸ ۱۳ : ۰۸ : ۱۰ ۲۰ : ۰۷ : ۰۵ ۲۰ : ۲۶ : ۱۰ ۰۰ : ۱۷ : ۳۲
جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۸ : ۰۰ ۰۶ : ۰۸ : ۴۸ ۱۳ : ۰۸ : ۰۷ ۲۰ : ۰۷ : ۵۸ ۲۰ : ۲۷ : ۰۶ ۰۰ : ۱۷ : ۱۷
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۶ : ۳۷ ۰۶ : ۰۷ : ۵۰ ۱۳ : ۰۸ : ۰۴ ۲۰ : ۰۸ : ۵۱ ۲۰ : ۲۸ : ۰۲ ۰۰ : ۱۷ : ۰۳
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۵ : ۱۵ ۰۶ : ۰۶ : ۵۳ ۱۳ : ۰۸ : ۰۲ ۲۰ : ۰۹ : ۴۳ ۲۰ : ۲۸ : ۵۸ ۰۰ : ۱۶ : ۴۸
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۳ : ۵۴ ۰۶ : ۰۵ : ۵۸ ۱۳ : ۰۸ : ۰۱ ۲۰ : ۱۰ : ۳۶ ۲۰ : ۲۹ : ۵۳ ۰۰ : ۱۶ : ۳۵
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۲ : ۳۵ ۰۶ : ۰۵ : ۰۴ ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ ۲۰ : ۱۱ : ۲۸ ۲۰ : ۳۰ : ۴۸ ۰۰ : ۱۶ : ۲۲
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۱ : ۱۷ ۰۶ : ۰۴ : ۱۱ ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ ۲۰ : ۱۲ : ۱۹ ۲۰ : ۳۱ : ۴۳ ۰۰ : ۱۶ : ۱۰
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۰ : ۰۱ ۰۶ : ۰۳ : ۲۰ ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ ۲۰ : ۱۳ : ۱۰ ۲۰ : ۳۲ : ۳۸ ۰۰ : ۱۵ : ۵۸
جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۸ : ۴۶ ۰۶ : ۰۲ : ۳۰ ۱۳ : ۰۸ : ۰۱ ۲۰ : ۱۴ : ۰۱ ۲۰ : ۳۳ : ۳۲ ۰۰ : ۱۵ : ۴۷
شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۷ : ۳۳ ۰۶ : ۰۱ : ۴۲ ۱۳ : ۰۸ : ۰۳ ۲۰ : ۱۴ : ۵۲ ۲۰ : ۳۴ : ۲۵ ۰۰ : ۱۵ : ۳۶
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۶ : ۲۱ ۰۶ : ۰۰ : ۵۶ ۱۳ : ۰۸ : ۰۵ ۲۰ : ۱۵ : ۴۲ ۲۰ : ۳۵ : ۱۸ ۰۰ : ۱۵ : ۲۶
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۵ : ۱۱ ۰۶ : ۰۰ : ۱۱ ۱۳ : ۰۸ : ۰۷ ۲۰ : ۱۶ : ۳۱ ۲۰ : ۳۶ : ۱۱ ۰۰ : ۱۵ : ۱۷
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۴ : ۰۳ ۰۵ : ۵۹ : ۲۷ ۱۳ : ۰۸ : ۱۰ ۲۰ : ۱۷ : ۲۰ ۲۰ : ۳۷ : ۰۳ ۰۰ : ۱۵ : ۰۸
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۲ : ۵۷ ۰۵ : ۵۸ : ۴۶ ۱۳ : ۰۸ : ۱۴ ۲۰ : ۱۸ : ۰۹ ۲۰ : ۳۷ : ۵۴ ۰۰ : ۱۵ : ۰۱
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۱ : ۵۳ ۰۵ : ۵۸ : ۰۵ ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ ۲۰ : ۱۸ : ۵۷ ۲۰ : ۳۸ : ۴۵ ۰۰ : ۱۴ : ۵۳
جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۰ : ۵۰ ۰۵ : ۵۷ : ۲۷ ۱۳ : ۰۸ : ۲۳ ۲۰ : ۱۹ : ۴۴ ۲۰ : ۳۹ : ۳۵ ۰۰ : ۱۴ : ۴۶
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ ۰۴ : ۰۹ : ۴۹ ۰۵ : ۵۶ : ۵۰ ۱۳ : ۰۸ : ۲۸ ۲۰ : ۲۰ : ۳۱ ۲۰ : ۴۰ : ۲۵
روز تاریخ اذان صبح طلوع خورشید اذان ظهر غروب خورشید اذان مغرب نیمه شب شرعی
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۴۷ : ۳۵ ۰۶ : ۲۳ : ۱۷ ۱۳ : ۰۹ : ۳۰ ۱۹ : ۵۶ : ۲۰ ۲۰ : ۱۴ : ۴۸ ۰۰ : ۲۱ : ۰۹
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۴۵ : ۵۹ ۰۶ : ۲۲ : ۰۴ ۱۳ : ۰۹ : ۲۱ ۱۹ : ۵۷ : ۱۴ ۲۰ : ۱۵ : ۴۵ ۰۰ : ۲۰ : ۴۹
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۴۴ : ۲۵ ۰۶ : ۲۰ : ۵۱ ۱۳ : ۰۹ : ۱۲ ۱۹ : ۵۸ : ۰۸ ۲۰ : ۱۶ : ۴۲ ۰۰ : ۲۰ : ۲۹
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۴۲ : ۵۱ ۰۶ : ۱۹ : ۴۰ ۱۳ : ۰۹ : ۰۳ ۱۹ : ۵۹ : ۰۲ ۲۰ : ۱۷ : ۳۹ ۰۰ : ۲۰ : ۰۹
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۴۱ : ۱۷ ۰۶ : ۱۸ : ۲۹ ۱۳ : ۰۸ : ۵۵ ۱۹ : ۵۹ : ۵۶ ۲۰ : ۱۸ : ۳۶ ۰۰ : ۱۹ : ۵۰
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۹ : ۴۵ ۰۶ : ۱۷ : ۲۰ ۱۳ : ۰۸ : ۴۸ ۲۰ : ۰۰ : ۵۰ ۲۰ : ۱۹ : ۳۳ ۰۰ : ۱۹ : ۳۱
جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۸ : ۱۳ ۰۶ : ۱۶ : ۱۲ ۱۳ : ۰۸ : ۴۱ ۲۰ : ۰۱ : ۴۴ ۲۰ : ۲۰ : ۳۰ ۰۰ : ۱۹ : ۱۳
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۶ : ۴۳ ۰۶ : ۱۵ : ۰۵ ۱۳ : ۰۸ : ۳۴ ۲۰ : ۰۲ : ۳۸ ۲۰ : ۲۱ : ۲۷ ۰۰ : ۱۸ : ۵۵
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۵ : ۱۳ ۰۶ : ۱۳ : ۵۹ ۱۳ : ۰۸ : ۲۸ ۲۰ : ۰۳ : ۳۱ ۲۰ : ۲۲ : ۲۴ ۰۰ : ۱۸ : ۳۷
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۳ : ۴۴ ۰۶ : ۱۲ : ۵۴ ۱۳ : ۰۸ : ۲۳ ۲۰ : ۰۴ : ۲۵ ۲۰ : ۲۳ : ۲۱ ۰۰ : ۱۸ : ۲۰
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۲ : ۱۶ ۰۶ : ۱۱ : ۵۱ ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ ۲۰ : ۰۵ : ۱۹ ۲۰ : ۲۴ : ۱۷ ۰۰ : ۱۸ : ۰۴
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۳۰ : ۵۰ ۰۶ : ۱۰ : ۴۹ ۱۳ : ۰۸ : ۱۴ ۲۰ : ۰۶ : ۱۲ ۲۰ : ۲۵ : ۱۴ ۰۰ : ۱۷ : ۴۸
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۹ : ۲۴ ۰۶ : ۰۹ : ۴۸ ۱۳ : ۰۸ : ۱۰ ۲۰ : ۰۷ : ۰۵ ۲۰ : ۲۶ : ۱۰ ۰۰ : ۱۷ : ۳۲
جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۸ : ۰۰ ۰۶ : ۰۸ : ۴۸ ۱۳ : ۰۸ : ۰۷ ۲۰ : ۰۷ : ۵۸ ۲۰ : ۲۷ : ۰۶ ۰۰ : ۱۷ : ۱۷
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۶ : ۳۷ ۰۶ : ۰۷ : ۵۰ ۱۳ : ۰۸ : ۰۴ ۲۰ : ۰۸ : ۵۱ ۲۰ : ۲۸ : ۰۲ ۰۰ : ۱۷ : ۰۳
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۵ : ۱۵ ۰۶ : ۰۶ : ۵۳ ۱۳ : ۰۸ : ۰۲ ۲۰ : ۰۹ : ۴۳ ۲۰ : ۲۸ : ۵۸ ۰۰ : ۱۶ : ۴۸
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۳ : ۵۴ ۰۶ : ۰۵ : ۵۸ ۱۳ : ۰۸ : ۰۱ ۲۰ : ۱۰ : ۳۶ ۲۰ : ۲۹ : ۵۳ ۰۰ : ۱۶ : ۳۵
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۲ : ۳۵ ۰۶ : ۰۵ : ۰۴ ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ ۲۰ : ۱۱ : ۲۸ ۲۰ : ۳۰ : ۴۸ ۰۰ : ۱۶ : ۲۲
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۱ : ۱۷ ۰۶ : ۰۴ : ۱۱ ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ ۲۰ : ۱۲ : ۱۹ ۲۰ : ۳۱ : ۴۳ ۰۰ : ۱۶ : ۱۰
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۲۰ : ۰۱ ۰۶ : ۰۳ : ۲۰ ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ ۲۰ : ۱۳ : ۱۰ ۲۰ : ۳۲ : ۳۸ ۰۰ : ۱۵ : ۵۸
جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۸ : ۴۶ ۰۶ : ۰۲ : ۳۰ ۱۳ : ۰۸ : ۰۱ ۲۰ : ۱۴ : ۰۱ ۲۰ : ۳۳ : ۳۲ ۰۰ : ۱۵ : ۴۷
شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۷ : ۳۳ ۰۶ : ۰۱ : ۴۲ ۱۳ : ۰۸ : ۰۳ ۲۰ : ۱۴ : ۵۲ ۲۰ : ۳۴ : ۲۵ ۰۰ : ۱۵ : ۳۶
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۶ : ۲۱ ۰۶ : ۰۰ : ۵۶ ۱۳ : ۰۸ : ۰۵ ۲۰ : ۱۵ : ۴۲ ۲۰ : ۳۵ : ۱۸ ۰۰ : ۱۵ : ۲۶
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۵ : ۱۱ ۰۶ : ۰۰ : ۱۱ ۱۳ : ۰۸ : ۰۷ ۲۰ : ۱۶ : ۳۱ ۲۰ : ۳۶ : ۱۱ ۰۰ : ۱۵ : ۱۷
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۴ : ۰۳ ۰۵ : ۵۹ : ۲۷ ۱۳ : ۰۸ : ۱۰ ۲۰ : ۱۷ : ۲۰ ۲۰ : ۳۷ : ۰۳ ۰۰ : ۱۵ : ۰۸
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۲ : ۵۷ ۰۵ : ۵۸ : ۴۶ ۱۳ : ۰۸ : ۱۴ ۲۰ : ۱۸ : ۰۹ ۲۰ : ۳۷ : ۵۴ ۰۰ : ۱۵ : ۰۱
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۱ : ۵۳ ۰۵ : ۵۸ : ۰۵ ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ ۲۰ : ۱۸ : ۵۷ ۲۰ : ۳۸ : ۴۵ ۰۰ : ۱۴ : ۵۳
جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹ ۰۴ : ۱۰ : ۵۰ ۰۵ : ۵۷ : ۲۷ ۱۳ : ۰۸ : ۲۳ ۲۰ : ۱۹ : ۴۴ ۲۰ : ۳۹ : ۳۵ ۰۰ : ۱۴ : ۴۶
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ ۰۴ : ۰۹ : ۴۹ ۰۵ : ۵۶ : ۵۰ ۱۳ : ۰۸ : ۲۸ ۲۰ : ۲۰ : ۳۱ ۲۰ : ۴۰ : ۲۵ ۰۰ : ۱۴ : ۴۱