به گزارش ندای گیلان جبار کوچکی نژاد موفق شد بار دیگر با کسب آرای مردم رشت راهی بهارستان شود

به گزارش ندای گیلان جبار کوچکی نژاد موفق شد بار دیگر با کسب آرای مردم رشت راهی بهارستان شود