65 هزار مگاوات ساعت برق در ماه نخست امسال در نیروگاه برقابی سد سفیدرود تولید شد.

به گزارش ندای گیلان،مدیر امور سدهای گیلان گفت : فروردین امسال این میزان برق در ۵ نیروگاه ۱۷ و نیم مگاوات ساعتی این سد تولید شد.
عمران مومنی افزود : در حال حاضر ورودی آب به سد سفیدرود ۳۱۲ متر مکعب در ثانیه و خروجی آب از این سد ۳۱۸ متر مکعب در ثانیه است.‌
وی اضافه کرد : از ابتدای امسال تا کنون ۸۰۸ میلیون متر مکعب آب به سد سفیدرود وارد و ۷۴۶ میلیون متر مکعب آب از این سد رها شد.
در حال حاضر یک میلیارد و ۹۸ میلیون متر مکعب آب در سد سفیدرود ذخیره شده است.