معاون عمرانی فرمانداری رشت از مرکز نگهداری اعصاب و روان زنان بخش خمام , روستای دهنه سر شیجان و مکان گردشگری خانه درختی و مکان گردشگری جیرسر باقرخاله بازدید کرد.

به گزارش  ندای گیلان از رشت،معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان رشت در بازدید از فعالیت زنان شهرستان در حوزه کارآفرینی بخش خمام با بیان اینکه هدف از این بازدید حمایت از زنان کارآفرین شهرستان است اظهار داشت: زنان در جامعه نقش بسزایی دارند و در حال حاضر قشر عظیمی از بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی , سیاسی و فرهنگی مشغول فعالیت هستند.
مونا ابرو فراخ افزود: زنان روستایی نیز با همت و تلاشی که همیشه در وجودشان بود در مسیر توسعه جامعه قدمهای موثری برداشتند.
وی کارآفرینان زن در روستاها را از عوامل مهم انگیزه مهاجرت معکوس عنوان کرد و بیان داشت : ظرفیت های خوبی در بخشها و روستاهای شهرستان رشت در زمینه گردشگری وجود دارد که زنان نقش بسزایی در رونق این امر مهم داشته اند.
وی با اشاره به اینکه تقویت بخش تولید سبب ساماندهی در بخش نیروی کار خواهد داشت افزود: اگر این اتفاقی توامان با یکدیگر پیش برود شاهد توسعه پایدار در زمینه اشتغال خواهیم بود.
ابرو فراخ ادامه داد: اهمیت و کاربرد توسعه و افزایش فرهنگ تولید روستایی، عملکرد اقتصاد روستایی را موجب می‌شود که این امر اگر هماهنگ و برگرفته از برنامه ریزی روستایی و با تحلیل درست از امکانات موجود در مناطق و روستاها و با استفاده از همه پتانسیل های روستایی باشد به طور مستقیم افزایش سرانه تولید را به همراه خواهد داشت .
معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری رشت عنوان کرد: تحقق اهداف برنامه ریزی روستایی بدون استفاده از یافته ها و داده های موجود و عدم شناخت کافی و دقیق توانمندیهای روستایی موجب اتلاف سرمایه خواهد بود .
ابرو فراخ با بیان اینکه حمایت از بانوان کارآفرین روستایی در اولویت کارهای کمیسیون بانوان فرمانداری است اذعان کرد: امیدواریم با شناخت مشکلات این قشر و حمایت از آنها گام های موثری در پیشرفت شهرستان در حوزه گردشگری و اشتغال برداریم.
این مقام مسئول با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته گردشگری چرخه های اقتصاد را به حرکت درآورده گفت : انتظار همه ما این است که با پیشرفت صنعت گردشگری و حمایت از بوم گردی شاهد توسعه اقتصادی شهرستان رشت باشیم.
در این مراسم معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان رشت و جمعی از بانوان توانمند شهرستان رشت از مرکز نگهداری اعصاب و روان زنان بخش خمام , روستای دهنه سر شیجان و مکان گردشگری خانه درختی و مکان گردشگری جیرسر باقرخاله این بخش بازدید کردند.