محمدی حل مشکلات رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود و پسماند را منوط به داشتن مدیریت واحد دانست و اضافه کرد: حل اینگونه مسائل صرفاً در گرو بودجه نیست. تا مدیریت واحدی وجود نداشته باشد کاری از پیش نمی‌رود.

به گزارش ندای گیلان،،کیوان محمّدی رئیس سازمان مدیرت و برنامه ریزی گیلان در جلسه شورای برنامه ریزی گیلان ضمن تقدیر و تشکر از دکتر سالاری استاندار سابق گیلان به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و آرزوی توفیق برای دکتر زارع سرپرست جدید استانداری گفت: بسیاری از مدیران خواستار تعویق جلسه امروز تا معرفی استاندار جدید بودند، اما امور کشور قائم به اشخاص نیست و باید کار استان با کمک به سرپرست جدید استانداری پیش برود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با بیان اینکه مقرر شده است در خصوص اعتبارات شهرستانی جلساتی با فرمانداران محترم برگزار شود اظهار داشت: میزان پیشرفت پروژه‌‌های عمرانی شهرستان‌ها توسط واحد فنی سازمان دسته‌بندی شده تا براساس اولویت اعتبارات تخصیص یابد. فرمانداران نیز با هماهنگی و مشورت نمایندگان و اعضای کمیته‌برنامه‌ریزی شهرستان در خصوص بودجه شهرستانی اقدام به توزیع اعتبارات نمایند.

وی بایادآوری این نکته که توزیع اعتبارات شهرستانی بر مبنای شاخص جمعیت و محرومیت است تصریح کرد: اعتباراتی که در اختیار شهرستان‌ها قرار می‌گیرد جدا از اعتبارات مربوط به تالاب‌ها، منابع طبیعی و مواردی از این دست است.

محمّدی در خصوص وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یادآور شد: این سازمان برنامه‌های استراتژیک استان را در قالب برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین مدون می‌کند، اما برنامه‌ریزی عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی است. به عنوان نمونه چگونگی حل مسئله پسماند بر عهده متولی است و کار سازمان جنبه نظارتی است و مسائلی از این قبیل در چارچوب طرح آمایش آورده شده است.

وی حل مشکلات رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود و پسماند را منوط به داشتن مدیریت واحد دانست و اضافه کرد:  حل اینگونه مسائل صرفاً در گرو بودجه نیست. تا مدیریت واحدی وجود نداشته باشد کاری از پیش نمی‌رود.

محّمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اجرای مفاد آیین‌نامه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها تأکید کرد و گفت: مشکلات احتمالی اجرایی این آیین‌نامه نیز در بستر زمان قابل بررسی و مرتفع نمودن است. سازمان‌ها و کارگروه‌ها می‌توانند پیشنهادهای خود را در این خصوص ارائه دهند.