یکی از دیپلمات های حاضر در مذاکرات هسته ای توئیتی تازه درباره وضعیت مذاکرات هسته ای به اشتراک گذاشته است.

ندای گیلان:یکی از دیپلمات های حاضر در مذاکرات هسته ای توئیتی تازه درباره وضعیت مذاکرات هسته ای به اشتراک گذاشته است.

محمد دریایی کارشناس خلع سلاح وزارت خارجه که در تیم کارشناسی مذاکرات هسته ای ایران حاضر است در صفحه تويتتر خود شعر زیر را به اشتراک گذاشته است.

خبر آمد خبری در راه است

سرخوش آن دل که از آن آگاه است.

آقای دریایی همچنین در پایین توئیت خود از هشتگ مذاکرات هسته ای، وین و ایران هم استفاده کرده است

محمد دریایی ندای گیلان

توئیت دیپلمات ایرانی-ندای گیلان