رئیس شورای شهر املش با تائید خبر استعفای شهردار املش گفت: انوش عبدالله پور تا انتخاب شهردار جدید املش ، سرپرست این شهرداری را برعهده خواهد داشت.

ندای گیلان: رئیس شورای شهر املش با تائید خبر استعفای شهردار املش گفت: انوش عبدالله پور تا انتخاب شهردار جدید املش ، سرپرست این شهرداری را برعهده خواهد داشت.

اصغر جانعلی پور افزود: قراراست دوشنبه هفته آینده در خصوص انتخاب شهردار جدید جلسه ای در شورای شهر املش برگزار و اعضاء شورا کاندیداهای خود را معرفی نمایند.

به گزارش خبرنگار ما انوش عبدالله پور کارمند امور ساختمانی شهرداری و همچنین مسئولیت خدمات شهری املش رابرعهده دارد.

شنیده ها حاکی از اینست بابک ریحانی و شهرام کریمی دوعضو شورای شهر املش کاندیداهای تصدی شهرداری املش خواهند بود.

املش ما