شهیدی گفت: دولت در نظر دارد نرخ بهره و مالیات را کاهش دهد اما در حال حاضر این کار برای دولت با توجه به کمبود منابع مالی کار آسانی نیست.

به گزارش ندای گیلان،مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان با تاکید بر اینکه دولت در تلاش است تا نرخ سود تسهیلات به صنعتگران را کاهش دهد، مطرح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلاتی که به صنعتگران پرداخت می‌شود، 18 درصد است و دولت در تلاش است تا این نرخ سود را کاهش دهد.

احمد علی شهیدی با بیان اینکه مگر حاشیه سود صنعت چه قدر است که باید 18درصد سود حاصله به بانک‌ها پرداخت شود، افزود: معمولاً حاشیه سود صنعت به کمتر از 10 درصد می‌رسد و صنعتگران قادر به پرداخت سود تسهیلات با نرخ 18 درصد نیستند.

وی همچنین به مسائل بیمه در شرکت‌های صنعتی و فراز وفرودهای آن اشاره کرد و گفت: سیاست دولت در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی برای صنعتگران است .

شهیدی با اذعان به اینکه در حال حاضر 30 درصد حقوق توسط صاحبان صنایع و شرکت‌ها به بیمه پرداخت می‌شود و این هزینه سنگین برای تولیدکننده بسیار مضاعف است، تصریح کرد: تحمیل هزینه‌های سنگینی همچون سهم بیمه کارفرما، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و با افزایش تولید قیمت تمام‌شده محصول نیز افزایش‌یافته و محصول خروجی توان رقابت خود را در بازار از دست می‌دهد.

وی در خصوص وضعیت مالیات بر شرکت‌های صنعتی توضیح داد: دولت در نظر دارد نرخ بهره و مالیات را کاهش دهد اما در حال حاضر این کار برای دولت با توجه به کمبود منابع مالی کار آسانی نیست.