حالا که نه ساختار این اجازه را می دهد و نه اعضاء میلی به مرور اشتباهات خود دارند ، لااقل خوب است به جهت آنکه امروز و فردایی شرمنده ی وجدان مان نباشیم .

به گزارش ندای گیلان از رشت، و ای کاش ساز و کاری وجود داشت تا تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان در جبهه ی اصلاحات ، موظف به پاسخگویی در برابر افکار عمومی ، بالاخص حامیان و اعضاء ستادی شان می شدند
و بنابر همان روش ، مطالبه گری هایمان را به طور جد تا کنون ادامه می دادیم .

اما حالا که نه ساختار این اجازه را می دهد و نه اعضاء میلی به مرور اشتباهات خود دارند ، لااقل خوب است به جهت آنکه امروز و فردایی شرمنده ی وجدان مان نباشیم ،
برای آنان که بواسطه ی لوتی گری و رفاقت بازی و دیگرانی که با جنگ و ستیزه و قهر و دعوا و دیگرانی که با سکوت و حمایت و هدایت جریان حاکم بر آن جمع ، زمینه را برای حضور افرادی بدون سبقه ای مشخص و رزومه ای مشبع در لیست امید مهیا ساخته و آنانرا در پوشش کاندیدای اصلاح طلب و مورد حمایت جبهه ی اصلاحات ، کادوپیچ ! کرده و به مردم تعرفه نمودند سخن بگوییم.

اجاره ای هایی ‌‌که تا چراغ خانه ی اصلاحات خاموش شد و صاحبخانه اش ناپدید !
فرصت را مغتنم شمرده و امروز پشتِ در عمارت شانا ! صف کشیده اند تا بنا به هر دلیل خود دانسته ای ! افتخار رضایتمندی اصولگرایان را نصیب شوند و سهمی از اعتبار رای آنان کسب نمایند .

خواست این است که تصمیم سازان ۹۶ ، یا باید از مردم عذرخواهی کنند و یا باید برای همیشه از عرصه ی تصمیم گیری برای اصلاحات کناره بگیرند والّا ! اگر در بر همان پاشنه چرخید، بعید نیست در آینده ای نه چندان دور ، با پیچیدن نسخه ی جدید دیگری برای جریان اصلاح طلبی ، میان شانا و جبهه ی اصلاحات پیوند نامزد دو گانه سوز امضا کنند .
کاندیدایی که هم می تواند برادر حاج علی در شانا باشد و هم می تواند داداش ! مش نقی در اصلاحات.!

جبهه ی اصلاحات

اصلاحات