مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با بیان اینکه در شرکت برق گیلان شاهد تحولی شگرف هستیم و مسیر و رویکردی جدید در شرکت شروع شده است اظهار داشت: این رویکرد جدید در زمینه های مختلف در حال نهادینه شدن است

به گزارش ندای گیلان از رشت،عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان صبح امروز در  جلسه اولین مرحله ممیزی سیستم یکپارچه با بیان اینکه در شرکت برق گیلان شاهد تحولی شگرف هستیم و مسیر و رویکردی جدید در شرکت شروع شده است اظهار داشت: این رویکرد جدید در زمینه های مختلف فنی، غیر فنی، مالی، فرهنگی، مدیریت، ورزش و … در حال نهادینه شدن است و کسب دستاوردها و موفقیتهای بزرگ در سالهای قبل بیانگر این تغییر رویکرد در شرکت می باشد.

وی  با اشاره به اینکه کار سیستمی و بهبود مستمر در شرکت مورد توجه ویژه قرار گرفته است گفت: در ممیزی از شرکتها با توجه به اینکه نگاه بیرونی عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهد می تواند فرصت مغتنمی را برای شرکت فراهم کند تا شرکت مسیری را که در پیش گرفته به خوبی طی کند و این مسیر تعالی را ادامه بدهد.
در این جلسه موسی پور سر ممیز شرکت  TUV NORD ضمن تشکر از همراهی کارکنان برق گیلان جهت فراهم آوردن محیط مناسب و انجام ممیزی مطابق برنامه ، گفت:بررسی های انجام شده در ممیزی مرحله اول با توجه به کمبود وقت طی یک فرایند از چند واحد به عنوان نمونه انجام شد. نظم و ترتیب ، تعهد مدیریت ارشد شرکت و کارکنان ، مدیریت دانش و تفکیک زباله ها و پسماندها از جمله نقاط قوت شرکت در این ارزیابی بود.
وی افزود:در زمینه HSE با توجه به اینکه مقوله جدیدی می باشد و شامل موضوعات گسترده و به عبارتی شامل سه استاندارد است موضوعاتی قابل طرح است.

موسی پور افزود:در دسترس بودن مستندات مربوط به HSE ، باز شدن درب ها به سمت بیرون، اقدام در خصوص لامپ های نیم سوز، رعایت کردن مسائل ایمنی توسط پیمانکاران، اجرای آموزش عمومی بهداشت و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار از جمله عواملی است که باید در زمینه HSE مورد توجه قرار بگیرد.