معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفت:الزاما نمی‌توانیم بی‌حجابی را ناشی از بی‌دینی و لامذهبی بگذاریم و در واقع این نوع رفتار یک رفتار سیاسی و اقتصادی است و به نوعی رفتار اعتراضی محسوب می‌شود و صراحت قانونی درباره جرم بودن کم‌حجابی و بدحجابی نداریم.

به گزارش ندای گیلان،روح‌الله حریزاوی (معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی) در گفت‌وگو یی در پاسخ به این سوال که عملکرد ۲۶ دستگاه کشور در زمینه حجاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: حجاب پدیده‌ای فرهنگی است؛ یعنی علاوه بر عنصر مذهب عناصر دیگری نیز بر میزان حجاب تاثیرگذار هستند، مانند عناصر اقتصادی که یک جنبه فرهنگی دارد به این معنا که مادامی که زنان که بی‌حجاب بودن را نشانه تمدن، ثروتمندی و رفاه بدانند و به دنبال این سبک از زندگی باشند، فعالیت‌های دستگاه‌های فرهنگی یا مذهبی نمی‌تواند، تاثیر زیادی در این نوع فرهنگ ایجاد کنند.

وی ادامه داد: چنین فرهنگی باید به صورت بنیادین اصلاح شود و مردم بی‌حجابی را نشانه پیشرفت و با حجابی را نشانه عقب‌ماندگی ندانند. این پدیده یک عنصر فرهنگی است که زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.

بخشی از بدحجابی  از مسائل اقتصادی جامعه نشات می‌گیرد که در چنین صورتی مسئله در دو شکل مطرح می‌شود؛ یا اعتراض به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و یا ابراز تمایل به سبک زندگی اشرافی و مدرن.

“سیاست” و “اقتصاد” از عوامل موثر بر حجاب هستند

معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: در حقیقت بدحجابی یک پدیده مرکب است که بخشی از آن به دلیل بی‌مبالاتی به دستورات دینی است و بخشی به دلیل وادادگی در مقابل فرهنگ غرب و فرهنگ مهاجم است و بخشی نیز از مسائل اقتصادی جامعه نشات می‌گیرد که در چنین صورتی مسئله در دو شکل مطرح می‌شود؛ یا اعتراض به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و یا ابراز تمایل به سبک زندگی اشرافی و مدرن؛ بطوریکه ممکن است، افراد بی‌حجابی را نشانه تمدن، پیشرفت و آزادی بدانند.

الزاما نمی‌توانیم بی‌حجابی را ناشی از بی‌دینی و لامذهبی بگذاریم و در واقع این نوع رفتار یک رفتار سیاسی و اقتصادی است و به نوعی رفتار اعتراضی محسوب می‌شود.

حریزاوی با بیان اینکه سیاست و اقتصاد را از عوامل موثر بر حجاب دانست و گفت: این دو جزئی از مولفه‌های تاثیرگذار بر حجاب هستند. اگر برخی افراد با کاستن از اهمیت حجاب و با آرایش بخواهند رفتار اعتراض گونه‌ای نسبت به سیاست‌های اقتصادی و مسائل حاکمیتی ابراز کنند، ما الزاما نمی‌توانیم این را ناشی از بی‌دینی و لامذهبی آنها بگذاریم و در واقع این نوع رفتار یک رفتار سیاسی اقتصادی است و به نوعی رفتار اعتراضی محسوب می‌شود.

بی‌حجابی را نباید الزاما به معنای بی‌دینی و لامذهبی بدانیم

وی با بیان اینکه الزاما نباید بی‌حجابی را به معنای بی‌دینی و لامذهبی بدانیم، تصریح کرد: حجاب همانطور که گفتم پدیده‌ای مرکب است و چند عامل در حجاب، کم‌حجابی و بی‌حجابی تاثیر دارد. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که فعالیت‌های دستگاه‌های فرهنگی چون بی‌تاثیر از شرایط عمومی اقتصادی و فرهنگ عمومی به همان معنایی که بیان شد، نیست، بنابراین نمی‌توان بی‌حجابی را بطور کامل به عنوان عدم توفیق دستگاه‌های فرهنگی ذکر کرد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: با توجه به آنچه که در خصوص عدم رعایت حجاب بیان کردم، نمی‌توان قضاوت دقیقی در خصوص میزان توفیق یا عدم توفیق دستگاه‌های فرهنگی در حوزه حجاب داشت.

آسیب‌های بی‌حجابی از نظر اجتماعی بسیار بیشتر از این است که عده‌ای از رفتار یک پلیس یا گشتی ناراحت شوند، چرا که تاثیرات منفی بی‌حجابی برای جامعه در درازمدت بسیار بیشتر است.

کم‌حجابی و بدحجابی جرم نیست

وی درباره برخورد پلیس با بدحجابی تصریح کرد: دستگاه انتظامی و امنیتی کشور مجری قانون یک کشور است. در این کشور قانونی تصویب شده است که معنی آن لزوم داشتن حجاب است؛ در این قانون حجاب حداکثری که چادر است، مورد توصیه جدی قرار گرفته و بی‌حجابی کامل نفی جدی شده و کم‌حجابی یا آنچه که بدحجابی نیز گفته می‌شود، مورد نکوهش قرار گرفته است، اما به عنوان جرم توسط دستگاه‌های انتظامی و امنیتی قلمداد نمی‌شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: اینکه جامعه ما از یکسری پدیده‌های فرهنگی یا اقتصادی احساس ناراحتی دارد و تحت‌تاثیر برخی مسائل قرار گرفته است، لزوما باعث نمی‌شود که ما به دستگاه نیروی انتظامی که مجری قانون در کف جامعه است، بگوییم فعلا قانون را اجرا نکند، چرا که آسیب‌های بی‌حجابی از نظر اجتماعی بسیار بیشتر از این است که عده‌ای از رفتار یک پلیس یا گشتی ناراحت شوند، چرا که تاثیرات منفی بی‌حجابی برای جامعه در درازمدت بسیار بیشتر است.

ما مجبوریم از نیروی انتظامی تقاضا کنیم، علیرغم مخالفت‌ها و القائات با بی‌حجابی مطلق برخورد کند، البته طبیعی است که این برخورد باید محترمانه، دلسوزانه و قانونی باشد که قطعا همینطور است.

صراحت قانونی درباره برخورد با کم‌حجابی و بدحجابی وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: بنابراین ما مجبوریم از نیروی انتظامی تقاضا کنیم، علیرغم مخالفت‌ها و القائات با بی‌حجابی مطلق برخورد کند، البته طبیعی است که این برخورد باید محترمانه، دلسوزانه و قانونی باشد که قطعا همینطور است و ما مواردی را سراغ نداریم که به صورت بسیار گسترده برخورد نامناسبی صورت گرفته باشد و اگر در جایی ماموری اشتباه کرده، این به معنای آن نیست که کل دستگاه بد برخورد می‌کند و حقیقت آن است که دستگاه انتظامی بسیار مودبانه، با متانت و صلابت به کار خود ادامه می‌دهد.

آنچه که الان دستگاه انتظامی موظف است پیگیری کند، برخورد با بی‌حجابی مطلق است و چون صراحت قانونی درباره برخورد با کم‌حجابی و بدحجابی وجود ندارد، بنابراین مورد برخورد قانونی برادران ما در دستگاه نیروی انتظامی قرار نمی‌گیرد و این دستگاه موظف نیست که با بدحجابی برخورد کند، بلکه باید باید با بی‌حجابی برخورد کند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: آنچه که الان دستگاه انتظامی موظف است پیگیری کند، برخورد با بی‌حجابی مطلق است و چون صراحت قانونی درباره برخورد با کم‌حجابی و بدحجابی وجود ندارد، بنابراین مورد برخورد قانونی برادران ما در دستگاه نیروی انتظامی قرار نمی‌گیرد و این دستگاه موظف نیست که با بدحجابی برخورد کند، بلکه باید باید با بی‌حجابی برخورد کند.

در حال حاضر با مسئله تجاهر به بی‌حجابی مواجه هستیم

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان اینکه در حال حاضر با مسئله تجاهر به بی‌حجابی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: برخی افراد در خصوص حجاب رفتارهای متجاهرانه از خود نشان می‌دهند، به طور مثال رفتارهایی که بین یک زن و مرد مناسب منزل است، در خیابان ابراز می‌شود، یا افرادی که سیگار به دست خنده‌ها و قهقه‌های بلند در خیابان دارند، البته در برخی مناطق شهرهای بزرگ این اتفاقات به طور خاص مشاهده می‌شوند و اینها موارد خاصی است که مورد توجه و برخورد برادران نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

برخی افراد در خصوص حجاب رفتارهای متجاهرانه از خود نشان می‌دهند، به طور مثال رفتارهایی که بین یک زن و مرد مناسب منزل است، در خیابان ابراز می‌شود، یا افرادی که سیگار به دست خنده‌ها و قهقه‌های بلند در خیابان دارند.

آمار بی‌حجابی آن طور که تصور می‌شود، نیست

معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: آماری که در خصوص حجاب در سازمان تبلیغات اسلامی وجود دارد، نشان دهنده این است که وضعیت عمومی بی‌حجابی بین زنان ایران آنچنان نیست که تصور می‌شود، چرا که ترکیب زنان یک شهر را فقط زنانی که در ساعاتی خاص از روز در نقاط خاصی از شهر مانند بازار، پارک یا مترو حضور دارند، تشکیل نمی‌دهد، بلکه وقتی آمار گرفته می‌شود، بر اساس کل زنانی است که در یک شهر زندگی می‌کنند و در حقیقت این آمار براساس کل زنانی است که در منزل، مدرسه، اداره و مترو حضور دارند. بر اساس این آمار بی‌حجابی آن طور که تصور می‌شود، نیست.

حریزاوی خاطرنشان کرد: البته این موضوع به معنای آن نیست که ما نباید اقدامات فرهنگی و وظیفه‌مان را انجام دهیم، بلکه برعکس از وظیفه ما کم نشده و ما باید وظایفمان را مانند قبل و خیلی قوی‌تر انجام دهیم. دستگاه‌های فرهنگی نیز باید کارهایشان را دقیق‌تر و جدی‌تر پیش ببرند و کارهای اثباتی و تبیینی در خصوص حجاب انجام دهند.

نباید افراد به دلیل نارضایتی و عصبانیت از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به این شکل در جامعه ظاهر شوند.

حجاب را باید از قبل از سن بلوغ برای دختران جا انداخت

وی با بیان اینکه دستگاه‌های فرهنگی اگرچه کار خود را انجام می‌دهند، اما باید به صورت جدی‌تر به وظایف خود عمل کنند، ادامه داد: دستگاه‌های فرهنگی باید به دخترانمان که به دلایلی از حجاب فاصله گرفتند و در نظرسنجی‌ها آن دلایل را نیز اعلام کرده‌اند، توضیح دهند که حجاب انتظار خدای عالم از آنهاست و باعث معنویت و نورانیت فرد می‌شود. نباید افراد به دلیل نارضایتی و عصبانیت از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به این شکل در جامعه ظاهر شوند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: راه اساسی و بنیادین نیز همان کار فرهنگی و تربیتی است که باید از دبستان شروع شود و حجاب را باید از قبل از سن بلوغ برای یک دختربچه به عنوان یک ارزش بسیار والا جاانداخت؛ چنانچه این اتفاق بیفتد، ضریب بی‌حجابی در دوره نوجوانی و جوانی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، اما این موضوع به معنای این نیست که ما وظایفمان را در خصوص حفظ امنیت اجتماعی جامعه و وظیفه دستگاه انتظامی نادیده بگیریم.

در حقیقت در خصوص حجاب مربیان و معلمان دبستان باید نهضتی را آغاز کنند و مادران نیز باید مربیان را در این نهضت همراهی کنند.

راهکار ما راه‌اندازی نهضت حجاب از مهدکودک‌ و دبستان‌هاست

حریزاوی با بیان اینکه راهکار ما راه‌اندازی نهضت حجاب از مهدکودک‌ها و دبستان‌ها است، تصریح کرد: در برخی از مراکز کشور مانند استان البرز طرح خانم حجاب را داشتیم که دوستان در موسسه خیبر با حضور یک روز در هفته در مدارس با بچه‌های دبستانی در زمینه حجاب صحبت می‌کردند با حضور این افراد مشاهده شد، ضریب افزایش علاقمندی به حجاب در این مدارس ۹۵ درصد افزایش پیدا کرد. در حقیقت در خصوص حجاب  مربیان و معلمان دبستان باید نهضتی را آغاز کنند و مادران نیز باید مربیان را در این نهضت همراهی کنند.

معتقدم مطالبه حجاب را اگر خانواده‌ها و جامعه از مدارس داشته و پیگیر باشند، مسئله حل خواهد شد و خیلی نیاز به این نیست که دستگاه‌ها در این زمینه ورود کنند، از همین رو بیشتر باید خانواده‌ها و معلمان را برای این کار بسیج کرد.

وی افزود: طبیعتا آموزش و مهارت‌افزایی در این خصوص لازم است، اما آن چیزی که ما به آن نیاز داریم، خیزش، عزم و اراده جدی در این زمینه است. بسیاری از معلمان ما اهمیت حجاب را می‌دانند، اما باید عزمی در این مسئله جزم کنند. در بدنه آموزش و پژوهش خانم‌های بسیار متدین داریم، اما باید یک هماهنگی و عزم از درون اتفاق بیفتد که من معتقدم این مطالبه را اگر خانواده‌ها و جامعه از مدارس داشته و پیگیر باشند، مسئله حل خواهد شد و خیلی نیاز به این نیست که دستگاه‌ها در این زمینه ورود کنند، از همین رو بیشتر باید خانواده‌ها و معلمان را برای این کار بسیج کرد.