معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : تاکنون صد و چهل و دو هزار هکتار شالیزارهای گیلان معادل 60 درصد این اراضی نشا شد.

به گزارش ندای گیلان،مسعود الماسی،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : تاکنون صد و چهل و دو هزار هکتار شالیزارهای گیلان نشا شد.

وی بر توسعه کشت ماشینی در شالیزار های استان تاکید و افزود : بکارگیری کمتر کارگرهای نشاکار ، افزایش ایمنی و سرعت در انجام کار و خروج هر چه سریع تر از مزرعه از امور ضروری برای مقابله با کرونا است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : با توجه به شرایط فعلی و شیوع بیماری کرونا ، برای ایجاد محیط امن کشت و کار به شالیکاران توصیه می شود به جای بکارگیری کارگران متفرقه و غیر بومی نشاکار ، بیشتر از اعضای خانواده خود برای کشت و کار استفاده کرده و فاصله امن را رعایت کنند.