از طرح آب و فاضلاب روستایی در شهرستان های فومن و تالش بهره برداری شد.

به گزارش ندای ،محمد هنرپاک مدیر آب و فاضلاب روستایی فومن در مراسم افتتاح طرح تامین آب آشامیدنی 2 روستای حسین آباد و سرابستان بخش مرکزی این شهرستان گفت: برای آبرسانی به این روستاها 15 میلیارد ریال هزینه شد.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح ها 450 خانوار روستاهای حسین آباد و سرابستان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

همچنین طرح تامین پایدار آب آشامیدنی روستای ویزمه بیجار شهرستان تالش افتتاح شد.

عباسعلی نظیری، مدیر آب و فاضلاب روستایی تالش امروز در آیین بهره برداری از این طرح که با حضور فرماندار شهرستان، امام جمعه، بخشدار اسالم و جمعی از مردم منطقه همراه بود، گفت: به منظور آبرسانی مناسب به حدود 200 خانوار روستای ویزمه بیجار 7 هزار متر از خطوط توزیع آب این روستا اصلاح و بازسازی شد.

وی افزود: 3 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح هزینه شد.