رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان با انتقاد از استفاده گیلانی ها از آب سپیدرود گفت:۶.۹ درصد استان گیلان در حوضه آبریز سفیدرود قرار دارد، اما برداشت آن‌ها از این منابع آبی، ۴۴ درصد است و برخلاف محدویت‌ها، شاهد افزایش طرح‌های کشاورزی استان گیلان و بهره‌برداری از منابع آبی هستیم!

به گزارش ندای گیلان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در جلسه پیگیری تخصیص آب به اراضی شیبدار طارم اظهار کرد: استان زنجان ۱.۳۴ درصد مساحت کشور را داراست. مساحت اراضی کشاورزی آن، ۸۸۳ هزار هکتار معادل ۴.۷۷ درصد از اراضی کشور و ۲.۲ از اراضی آبی کشور است و ۵۰ درصد کل اراضی آن، مستعد استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری هستند.

جواد تاراسی با اشاره به اینکه سهم مساحت استان زنجان از سفیدرود، ۳۱ درصد است و سهم بهره‌برداری از آن ۱۵ درصد است، عنوان کرد: این در حالی است که ۶.۹ درصد استان گیلان در حوضه آبریز سفیدرود قرار دارد، اما برداشت آن‌ها از این منابع آبی، ۴۴ درصد است و برخلاف محدویت‌ها، شاهد افزایش طرح‌های کشاورزی استان گیلان و بهره‌برداری از منابع آبی هستیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان، انتقال آب از مناطق خشک و نیمه‌خشک به یک منطقه پرباران و دارای منابع عظیم مهار نشده را فاقد توجیه کارشناسی دانست و گفت: با وجود برخورداری استان گیلان از بارش سالانه ۱۰۰۰ میلیمتری، برای تامین نیازهای آن، منابع آبی دیگری بعد از سد سفیدرود لحاظ نشده است.
این مسئول با اشاره به اینکه مصارف آب سطحی استان دقیق لحاظ نشده است، یادآور شد: اراضی پایاب سد سفیدرود به میزان ۱۹۰ هزار هکتار برآورد شده در حالی‌که ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی آن، داخل حوضه سد سفیدرود است.