ثابت قدم گفت: علاوه بر این، بهای تعرفه های خدمات شهرداری رشت از نرخ واقعی دور است و در تلاش هستیم طی یک برنامه چهارساله این ارقام را به نرخ واقعی خود برسانیم

به گزارش ندای گیلان از رشت،در  جلسه  یکصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت  در غروب یکشنبه، شهردار رشت به دفاع از کلیات اصلاحیه و وضع برخی از مواد تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال ۹۵ سازمان های پنج گانه شهرداری  پرداخت.

محمدعلی ثابت قدم با بیان اینکه نگاه عمومی برای تعرفه بهای سال ۹۵ جلب مشارکت های مردمی برای نگهداری از شهر بوده اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار قبض عوارض شهری برای شهزوندان رشتی صادر می شود که میزان وصولی از آن ها نیز با استقبال شهروندان مواجه نیست.

وی افزود: دلیل بی رغبتی مردم در مشارکت می تواند کیفیت پایین خدمات شهرداری باشد اما در نهایت در اصلاحیه تعرفه فوق تلاش شده که علاوه بر ارتقای کیفی و افزایش کمی خدمات شهرداری به شهروندان، مشارکت بیشتر مردم جلب شود.

شهردار رشت تصریح کرد: علاوه بر این، بهای تعرفه های خدمات شهرداری رشت از نرخ واقعی دور است و در تلاش هستیم طی یک برنامه چهارساله این ارقام را به نرخ واقعی خود برسانیم.

با ارائه این توضیحات، بررسی تعرفه های سازمان ها به جلسات آتی شورا در کمیسیون های مربوطه موکول شد.