این دوره ها به ترتیب ۳۱۵ نفر روز دوره کرم ابریشم و ۲۶۶ نفر روز دوره زنبور با هماهنگی گروه نوسازی و تحول اداری و مرکز توسعه نوغانداری استان می باشد.

به گزارش ندای گیلان،معاون بهبود تولیدات دامی استان اظهار داشت: با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های تولیدی در راستای تولید نوغان(پیله تر) و عسل(زنبور عسل) در سال جاری ۵۸۱ نفر روز دوره پرورش کرم ابریشم و زنبور داری در شهرستان ها برگزار خواهد شد.

اکبر نژاد افزود: اجرای این دوره های نوین تکمیلی در شهرستان ها بشرح جدول ذیل برنامه ریزی شده است.

نام دوره تاریخ برگزاری دوره تعداد نفر روز مکان برگزاری دوره
نوغانداری ۱۸/۳/۹۸ لغایت۲۲/۳/۹۸ ۸۵ بندر انزلی
نوغانداری ۱/۴/۹۸ لغایت۵/۴/۹۸ ۱۴۵ لاهیجان
نوغانداری ۹/۴/۹۸ لغایت۱۱/۴/۹۸ ۸۵ فومن
زنبورداری ۱۳/۴/۹۸ لغایت ۲۲/۴/۹۸ ۱۲۵ لنگرود
زنبورداری ۱۳/۷/۹۸ لغایت۱۴/۷/۹۸ ۱۴۱ تالش

 

وی تصریح نمودن: این دوره ها به ترتیب ۳۱۵ نفر روز دوره کرم ابریشم و ۲۶۶ نفر روز دوره زنبور با هماهنگی گروه نوسازی و تحول اداری و مرکز توسعه نوغانداری استان می باشد.