برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 5 تیرماه 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
چهار شنبه 09:00 کیش KIS7136 کیش طبق برنامه 100
چهار شنبه 12:45 وارش VRH5804 مشهد طبق برنامه 737-600
چهار شنبه 13:30 کاسپین CPN6968 عسلویه طبق برنامه M83
چهار شنبه 17:00 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
چهار شنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500

 

 

 

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه نیز به این شرح می باشد:

 

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
چهار شنبه 09:45 کیش KIS7137 کیش طبق برنامه 100
چهار شنبه 13:45 وارش VRH5805 مشهد طبق برنامه 737-600
چهار شنبه 14:20 کاسپین CPN6969 عسلویه طبق برنامه M83
چهار شنبه 17:45 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
چهار شنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500