رییس بازرسی نیروی انتظامی گیلان با اشاره به دریافت حدود 23هزار فقره گزارش مردمی از ابتدای سال99 تا کنون در مرکز نظارت همگانی 197پلیس گیلان، خاطرنشان کرد: 6هزار فقره از این گزارش ها رسیدگی و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ داده شد.

به گزارش ندای گیلان ،سرهنگ حسین محمدپور در گفتگو با صداوسیما به آغاز فعالیت سامانه۱۹۷ از سال۱۳۸۰ برای دریافت گزارشهای مردمی اشاره کرد و گفت: این مرکز برای دریافت گزارشها، دیدگاه ها، نظرات و انتقادات مردمی درباره عملکرد پلیس راه اندازی شد.

وی با اشاره به دریافت حدود ۲۳هزار فقره گزارش مردمی از ابتدای سال۹۹ تا کنون در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷پلیس گیلان، خاطرنشان کرد: ۶هزار فقره از این گزارش ها رسیدگی و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ داده شد.

رییس بازرسی نیروی انتظامی گیلان افزود: ۱۱هزار فقره از این گزارش های مردمی هم در لحظه پاسخ گفته و یا با ارائه مشاوره همراه شد.

سرهنگ حسین محمدپور، ضمن توصیه به شهروندان درمورد ارائه گزارشهای مرتبط به مرکز نظارت همگانی ۱۹۷پلیس گفت: از ۲۳هزار فقره گزارش دریافتی بیش از ۶هزار گزارش مرتبط با ماموریت این مرکز و قابل پیگیری نبود.

وی خاطرنشان کرد: گزارشهای دریافتی مرکز نظارت همگانی ۱۹۷پلیس از سوی شهروندان در سه اولویت آنی، فوری و عادی طبقه بندی می شود که به ترتیب در سه بازه زمانی ۵، ۲۰و۳۰ روزه بررسی و پاسخ داده خواهدشد.