رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: برداشت پیله تر ابریشم پاییزه در گیلان با افزایش 20 درصدی محصول به پایان رسید.

به گزارش ندای گیلان،رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور امروز گفت : نوغانداران در پایان دومین سال اجرای طرح آزمایشی پرورش پاییزه کرم ابریشم هزار و ۶۰۰ کیلوگرم پیله تر به ارزش ۲۰ میلیارد ریال برداشت کردند.

عدیل سروی زرگر افزود : این مقدار پیله تر ابریشم با پرورش ۶۰ جعبه تخم نوغان تولید شد.

وی گفت : با استقبال نوغانداران از پرورش پاییزه و شرایط مناسب جوی، برداشت پاییزه پیله تر ابریشم امسال در مقایسه با پارسال ۲۰ درصد افزایش یافت.

میانگین برداشت پیله تر ابریشم از هر جعبه تخم نوغان ۲۸ تا ۳۰ کیلو گرم است.