مدیرعامل آبفای گیلان با اشاره به تصویب شورای عالی اداری کشور مبنی بر اجرای یکپارچه سازی شرکت‌های آب و فاضلاب، تصریح کرد: با اجرای این مصوبه تا پایان سال از این پس پروژه‌های آب و فاضلاب یکپارچه اجرا خواهند شد.

به گزارش ندای گیلان،سید محسن حسینی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در جلسه بررسی مشکلات، نیاز‌ها و پیگیری مصوبات پیشین مربوط به حوزه آبفا در فرمانداری شهرستان تالش گفت: برای اجرای خطوط انتقال فاضلاب شهرک بسیجیان و مناطق مجاور آن، تکمیل خطوط انتقال و احداث فاز اول تصفیه خانه تالش به اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان نیاز است.

وی افزود: با توجه به مصوبات سفر مدیر عامل آب و فاضلاب کشور مبلغ ۶ میلیارد تومان برای فاز اول این پروژه، شامل شبکه جمع آوری شهرک فجر بسیجیان و اتصال آن به خط انتقال، تکمیل خط انتقال و خرید پکیج‌های تصفیه خانه منظور شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با بیان اینکه این شرکت در حال پیگیری جذب و تخصیص اعتبار است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح و برآورد شبکه داخلی شهرک در حال تهیه و درخواست کالا و خرید پکیج تصفیه خانه با ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز نیز آماده شده است که پس از ابلاغِ تخصیص، اقدام خواهد شد.

حسینی در خصوص مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی شهر اسالم یادآور شد: پس از سفر مدیر عامل آب و فاضلاب کشور مقرر شد مبلغ ۴ و نیم میلیارد ریال از محل تنش آبی در اختیار آب و فاضلاب استان گیلان قرار گیرد، برآورد پروژه انجام شده و به زودی پس از تامین اعتبار و ابلاغ تخصیص، مناقصه مخزن شهر اسالم نیز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب شورای عالی اداری کشور مبنی بر اجرای یکپارچه سازی شرکت‌های آب و فاضلاب، تصریح کرد: با اجرای این مصوبه تا پایان سال از این پس پروژه‌های آب و فاضلاب یکپارچه اجرا خواهند شد.