رئیس کمیته فناوری اطلاعات شفت گفت:با تمام قوا برای برگزاری انتخابات الکترونیک آماده ایم.

ندای گیلان:محمد بخشی پور با بیان اینکه روند پیش بینی و فراهم نمودن سازوکارهای مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیک در شهرستان شفت در حال پیگیری است اذعان داشت بطور کل در شهرستان ۱۲۰شعبه اخذ رأی داریم که ۶۷ شعبه آن در بخش مرکزی و ۵۳شعبه در بخش احمد سرگوراب می‌باشد

همچنین شایان ذکر است ۵شعبه سیار نیز در بخش مرکزی داریم

بخشی پور افزود: کلیه شعب شهرستان از نظر آنتن دهی مورد ارزیابی قرار گرفته اند و صد در صد شعبه های اخذ رأی شهری ،روستایی و سیار در موعدبرگزاری انتخابات آنلاین خواهند بود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: کلاسهای آموزشی برای کاربران را با رعایت کامل پروتکل ها و با حداقل نفرات در پارت های مختلف نیز برگزار کردیم بخشی پور اذعان داشت با بکارگیری فناوری های نوین و استراتژی انتخابات الکترونیک میتوان ضریب اشتباهات را به طور چشمگیری کاهش داد