معاون فرماندار ماسال پرداخت تسهیلات مربوط به اشتغال و ازدواج جوانان را ضروری دانست و گفتند که تاخیر و کوتاهی در این زمینه به هیچ وجه قابل قبول نیست و با بانک های مورد نظر برخورد جدی می شود.

به گزارش ندای گیلان،معاون فرماندار ماسال گفت:جوانان، سرمایه و پتانسیل های بسیار خوب جامعه هستند که نیاز به توجه و حمایت جدی دارند. وی بررسی و کاهش آسیب های اجتماعی جوانان و پیگیری اشتغال و مشکلات جوانان را اهداف اصلی ستاد ساماندهی جوانان دانست و ادامه داد: باید در این راستا برنامه ریزی و تلاش مضاعف کنیم.
معاون فرمانداری ماسال توجه و برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت جوانان را با برنامه های با نشاط و جذاب که ارتباط معکوس با آسیب های اجتماعی و انحرافات دارند ضروری دانست.
جعفر صفری افزود:توجه به نظر و ایده های جوانان و فراهم کردن شرایط حضور آنها در جامعه باعث شکوفایی استعداد های آنها و ایجاد فرصت می شود اگر از این فرصت ها و از فکر خلاق جوانان به درستی استفاده نشود تبدیل به تهدید می شوند.

وی گفتند: فضای مجازی برای شفاف سازی و برقراری ارتباط سریع بسیار موثر و دارای محاسن زیادی می باشد که امروز دیگر کسی نمی تواند آن را نادیده بگیرد، باید ضمن آموزش برای استفاده صحیح آن، اداره ارشاد و آموزش و پرورش و… در شناخت و آگاه سازی و هدایت جوانان بر نامه ریزی کنند.
معاون فرماندار ماسال برگزاری جشنواره های بومی محلی و مسابقات ورزشی در روستاها و پایگاه های بسیج و استفاده از مربی های فنی حرفه ای برای آموزش مهارت ها برای جوانان را تاکید کردند و پرداخت تسهیلات مربوط به اشتغال و ازدواج جوانان را ضروری دانست و گفتند که تاخیر و کوتاهی در این زمینه به هیچ وجه قابل قبول نیست و با بانک های مورد نظر برخورد جدی می شود.
ایشان از روسای ادارات خواستند که در جلسه بعدی به همراه جوان ترین همکار خود در ستاد ساماندهی جوانان شرکت کنند.‌